company

CARAVAN SHOP AS

3617 KONGSBERG

Avkastning på egenkapital
18,35 %
Likviditetsgrad
5,86
Gjeldsgrad
0,15
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter53 879 000
Årsresultat4 179 000
Sum eiendeler30 611 000
Sum egenkapital22 780 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter53 879 000
Sum driftskostnader48 754 000
Driftsresultat5 125 000
Sum finansinntekter16 000
Sum finanskostnader72 000
Netto finans−56 000
Resultat før skatt5 069 000
Skattekostnad890 000
Årsresultat4 179 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 538 000
Sum omløpsmidler26 073 000
Sum eiendeler30 611 000
Sum opptjent egenkapital22 712 000
Sum egenkapital22 780 000
Sum langsiktig gjeld3 385 000
Sum kortsiktig gjeld4 446 000
Sum egenkapital og gjeld30 611 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter53 557 000
Annen driftsinntekt322 000
Sum driftsinntekter53 879 000
Varekostnad43 386 000
Lønnskostnad4 075 000
Ordinære avskrivninger129 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader48 754 000
Driftsresultat5 125 000
Sum finansinntekter16 000
Sum finanskostnader72 000
Netto finans−56 000
Sum utbytte0
Årsresultat4 179 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 999 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar2 539 000
Sum varige driftsmidler4 538 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler4 538 000
Varelager22 813 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 341 000
Sum omløpsmidler26 073 000
Sum eiendeler30 611 000
Sum egenkapital22 780 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 385 000
Kortsiktig gjeld2 115 000
Skyldig offentlige avgifter468 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld973 000
Sum kortsiktig gjeld4 446 000
Sum egenkapital og gjeld30 611 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital18,35 %
Gjeldsgrad0,15
Driftsmargin9,51 %
Likviditetsgrad5,86
Syklisk likviditetsgrad−1,42
Egenkapitalandel0,74
Bruttomargin19,48 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English