company

FRECON AS

1083 OSLO

Avkastning på egenkapital
36,06 %
Likviditetsgrad
2,3
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter21 758 000
Årsresultat2 001 000
Sum eiendeler9 760 000
Sum egenkapital5 549 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter21 758 000
Sum driftskostnader19 327 000
Driftsresultat2 431 000
Sum finansinntekter92 000
Sum finanskostnader18 000
Netto finans74 000
Resultat før skatt2 505 000
Skattekostnad505 000
Årsresultat2 001 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler91 000
Sum omløpsmidler9 669 000
Sum eiendeler9 760 000
Sum opptjent egenkapital5 349 000
Sum egenkapital5 549 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld4 211 000
Sum egenkapital og gjeld9 760 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter20 535 000
Annen driftsinntekt1 223 000
Sum driftsinntekter21 758 000
Varekostnad8 486 000
Lønnskostnad6 389 000
Ordinære avskrivninger34 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader19 327 000
Driftsresultat2 431 000
Sum finansinntekter92 000
Sum finanskostnader18 000
Netto finans74 000
Sum utbytte1 200 000
Årsresultat2 001 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar91 000
Sum varige driftsmidler91 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler91 000
Varelager1 231 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post5 073 000
Sum omløpsmidler9 669 000
Sum eiendeler9 760 000
Sum egenkapital5 549 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld790 000
Skyldig offentlige avgifter1 099 000
Sum utbytte1 200 000
Annen kortsiktig gjeld617 000
Sum kortsiktig gjeld4 211 000
Sum egenkapital og gjeld9 760 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital36,06 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin11,17 %
Likviditetsgrad2,3
Syklisk likviditetsgrad3,24
Egenkapitalandel0,57
Bruttomargin61 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English