company

HEIDAL INNKJØPSLAG SA

2676 HEIDAL

Avkastning på egenkapital
−6,1 %
Likviditetsgrad
3,61
Gjeldsgrad
0,7
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter15 558 000
Årsresultat−314 000
Sum eiendeler10 826 000
Sum egenkapital5 151 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter15 558 000
Sum driftskostnader15 683 000
Driftsresultat−124 000
Sum finansinntekter21 000
Sum finanskostnader279 000
Netto finans−258 000
Resultat før skatt−382 000
Skattekostnad−69 000
Årsresultat−314 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 441 000
Sum omløpsmidler7 385 000
Sum eiendeler10 826 000
Sum opptjent egenkapital5 105 000
Sum egenkapital5 151 000
Sum langsiktig gjeld3 627 000
Sum kortsiktig gjeld2 048 000
Sum egenkapital og gjeld10 826 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter14 653 000
Annen driftsinntekt905 000
Sum driftsinntekter15 558 000
Varekostnad11 757 000
Lønnskostnad2 144 000
Ordinære avskrivninger184 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader15 683 000
Driftsresultat−124 000
Sum finansinntekter21 000
Sum finanskostnader279 000
Netto finans−258 000
Sum utbytte0
Årsresultat−314 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler470 000
Fast eiendom2 797 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar155 000
Sum varige driftsmidler2 953 000
Sum finansielle anleggsmidler18 000
Sum anleggsmidler3 441 000
Varelager4 998 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post426 000
Sum omløpsmidler7 385 000
Sum eiendeler10 826 000
Sum egenkapital5 151 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 627 000
Kortsiktig gjeld859 000
Skyldig offentlige avgifter101 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld263 000
Sum kortsiktig gjeld2 048 000
Sum egenkapital og gjeld10 826 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−6,1 %
Gjeldsgrad0,7
Driftsmargin−0,8 %
Likviditetsgrad3,61
Syklisk likviditetsgrad−2,5
Egenkapitalandel0,48
Bruttomargin24,43 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English