company

NORGESGRUPPEN BUSKERUD AS

0278 OSLO

Avkastning på egenkapital
1,59 %
Likviditetsgrad
23,32
Gjeldsgrad
0,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter234 868 000
Årsresultat2 344 000
Sum eiendeler155 267 000
Sum egenkapital147 222 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter234 868 000
Sum driftskostnader234 782 000
Driftsresultat86 000
Sum finansinntekter2 920 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 920 000
Resultat før skatt3 005 000
Skattekostnad661 000
Årsresultat2 344 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 686 000
Sum omløpsmidler152 581 000
Sum eiendeler155 267 000
Sum opptjent egenkapital16 225 000
Sum egenkapital147 222 000
Sum langsiktig gjeld1 501 000
Sum kortsiktig gjeld6 544 000
Sum egenkapital og gjeld155 267 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt234 868 000
Sum driftsinntekter234 868 000
Varekostnad0
Lønnskostnad2 500 000
Ordinære avskrivninger118 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader234 782 000
Driftsresultat86 000
Sum finansinntekter2 920 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 920 000
Sum utbytte0
Årsresultat2 344 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler28 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 158 000
Sum varige driftsmidler1 158 000
Sum finansielle anleggsmidler1 501 000
Sum anleggsmidler2 686 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler152 581 000
Sum eiendeler155 267 000
Sum egenkapital147 222 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 501 000
Kortsiktig gjeld1 617 000
Skyldig offentlige avgifter1 846 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 421 000
Sum kortsiktig gjeld6 544 000
Sum egenkapital og gjeld155 267 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital1,59 %
Gjeldsgrad0,01
Driftsmargin0,04 %
Likviditetsgrad23,32
Syklisk likviditetsgrad23,32
Egenkapitalandel0,95
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English