company

INN VEST AS

5004 BERGEN

Avkastning på egenkapital
9,26 %
Likviditetsgrad
1,17
Gjeldsgrad
0,73
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter666 000
Årsresultat764 000
Sum eiendeler16 224 000
Sum egenkapital8 251 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter666 000
Sum driftskostnader327 000
Driftsresultat339 000
Sum finansinntekter764 000
Sum finanskostnader321 000
Netto finans443 000
Resultat før skatt782 000
Skattekostnad18 000
Årsresultat764 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler13 983 000
Sum omløpsmidler2 241 000
Sum eiendeler16 224 000
Sum opptjent egenkapital8 071 000
Sum egenkapital8 251 000
Sum langsiktig gjeld6 057 000
Sum kortsiktig gjeld1 916 000
Sum egenkapital og gjeld16 224 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt666 000
Sum driftsinntekter666 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger106 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader327 000
Driftsresultat339 000
Sum finansinntekter764 000
Sum finanskostnader321 000
Netto finans443 000
Sum utbytte600 000
Årsresultat764 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler74 000
Fast eiendom10 926 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar30 000
Sum varige driftsmidler10 956 000
Sum finansielle anleggsmidler2 953 000
Sum anleggsmidler13 983 000
Varelager0
Sum investeringer951 000
Kasse/Bank/Post491 000
Sum omløpsmidler2 241 000
Sum eiendeler16 224 000
Sum egenkapital8 251 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld6 057 000
Kortsiktig gjeld60 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte600 000
Annen kortsiktig gjeld1 813 000
Sum kortsiktig gjeld1 916 000
Sum egenkapital og gjeld16 224 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital9,26 %
Gjeldsgrad0,73
Driftsmargin50,9 %
Likviditetsgrad1,17
Syklisk likviditetsgrad1,17
Egenkapitalandel0,51
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English