company

NILSSENS SØNNER AS

4276 VEAVÅGEN

Avkastning på egenkapital
19,13 %
Likviditetsgrad
0,45
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 964 000
Årsresultat−162 000
Sum eiendeler1 072 000
Sum egenkapital−847 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 964 000
Sum driftskostnader3 114 000
Driftsresultat−150 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader17 000
Netto finans−12 000
Resultat før skatt−162 000
Skattekostnad0
Årsresultat−162 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler204 000
Sum omløpsmidler868 000
Sum eiendeler1 072 000
Sum opptjent egenkapital−997 000
Sum egenkapital−847 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 919 000
Sum egenkapital og gjeld1 072 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 964 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter2 964 000
Varekostnad2 412 000
Lønnskostnad577 000
Ordinære avskrivninger2 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 114 000
Driftsresultat−150 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader17 000
Netto finans−12 000
Sum utbytte0
Årsresultat−162 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom204 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler204 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler204 000
Varelager41 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post21 000
Sum omløpsmidler868 000
Sum eiendeler1 072 000
Sum egenkapital−847 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld866 000
Skyldig offentlige avgifter61 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld812 000
Sum kortsiktig gjeld1 919 000
Sum egenkapital og gjeld1 072 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital19,13 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin−5,06 %
Likviditetsgrad0,45
Syklisk likviditetsgrad0,46
Egenkapitalandel−0,79
Bruttomargin18,62 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English