company

TUSTEN SKIHEISER AS

6419 MOLDE

Avkastning på egenkapital
−67,6 %
Likviditetsgrad
0,15
Gjeldsgrad
6,71
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 842 000
Årsresultat−1 713 000
Sum eiendeler23 740 000
Sum egenkapital2 534 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 842 000
Sum driftskostnader9 297 000
Driftsresultat−1 455 000
Sum finansinntekter20 000
Sum finanskostnader762 000
Netto finans−742 000
Resultat før skatt−2 197 000
Skattekostnad−483 000
Årsresultat−1 713 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler23 129 000
Sum omløpsmidler611 000
Sum eiendeler23 740 000
Sum opptjent egenkapital518 000
Sum egenkapital2 534 000
Sum langsiktig gjeld17 014 000
Sum kortsiktig gjeld4 192 000
Sum egenkapital og gjeld23 740 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter7 566 000
Annen driftsinntekt276 000
Sum driftsinntekter7 842 000
Varekostnad463 000
Lønnskostnad3 952 000
Ordinære avskrivninger1 581 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader9 297 000
Driftsresultat−1 455 000
Sum finansinntekter20 000
Sum finanskostnader762 000
Netto finans−742 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 713 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler424 000
Fast eiendom9 388 000
Maskiner/anlegg/biler13 146 000
Inventar150 000
Sum varige driftsmidler22 684 000
Sum finansielle anleggsmidler21 000
Sum anleggsmidler23 129 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post480 000
Sum omløpsmidler611 000
Sum eiendeler23 740 000
Sum egenkapital2 534 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld17 014 000
Kortsiktig gjeld999 000
Skyldig offentlige avgifter225 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 968 000
Sum kortsiktig gjeld4 192 000
Sum egenkapital og gjeld23 740 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−67,6 %
Gjeldsgrad6,71
Driftsmargin−18,55 %
Likviditetsgrad0,15
Syklisk likviditetsgrad0,15
Egenkapitalandel0,11
Bruttomargin94,1 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English