company

AS NORMAIS

1341 SLEPENDEN

Avkastning på egenkapital
−3,97 %
Likviditetsgrad
5,67
Gjeldsgrad
0,13
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter154 000
Årsresultat−11 000
Sum eiendeler380 000
Sum egenkapital277 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter154 000
Sum driftskostnader165 000
Driftsresultat−11 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−11 000
Skattekostnad0
Årsresultat−11 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler380 000
Sum eiendeler380 000
Sum opptjent egenkapital177 000
Sum egenkapital277 000
Sum langsiktig gjeld36 000
Sum kortsiktig gjeld67 000
Sum egenkapital og gjeld380 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter154 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter154 000
Varekostnad114 000
Lønnskostnad5 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader165 000
Driftsresultat−11 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−11 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager7 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post218 000
Sum omløpsmidler380 000
Sum eiendeler380 000
Sum egenkapital277 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld36 000
Kortsiktig gjeld68 000
Skyldig offentlige avgifter−5 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld4 000
Sum kortsiktig gjeld67 000
Sum egenkapital og gjeld380 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−3,97 %
Gjeldsgrad0,13
Driftsmargin−7,14 %
Likviditetsgrad5,67
Syklisk likviditetsgrad6,33
Egenkapitalandel0,73
Bruttomargin25,97 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English