company

VAKSDAL BLOMSTER OG BEGRAVELSESBYRÅ AS

5725 VAKSDAL

Avkastning på egenkapital
−76,52 %
Likviditetsgrad
1,25
Gjeldsgrad
0,17
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter327 000
Årsresultat−479 000
Sum eiendeler1 016 000
Sum egenkapital626 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter327 000
Sum driftskostnader940 000
Driftsresultat−614 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−613 000
Skattekostnad−135 000
Årsresultat−479 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler666 000
Sum omløpsmidler350 000
Sum eiendeler1 016 000
Sum opptjent egenkapital−782 000
Sum egenkapital626 000
Sum langsiktig gjeld108 000
Sum kortsiktig gjeld281 000
Sum egenkapital og gjeld1 016 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter326 000
Annen driftsinntekt1 000
Sum driftsinntekter327 000
Varekostnad74 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger242 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader940 000
Driftsresultat−614 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−479 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar666 000
Sum varige driftsmidler666 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler666 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post315 000
Sum omløpsmidler350 000
Sum eiendeler1 016 000
Sum egenkapital626 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld108 000
Kortsiktig gjeld11 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld271 000
Sum kortsiktig gjeld281 000
Sum egenkapital og gjeld1 016 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−76,52 %
Gjeldsgrad0,17
Driftsmargin−187,77 %
Likviditetsgrad1,25
Syklisk likviditetsgrad1,25
Egenkapitalandel0,62
Bruttomargin77,37 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English