company

ALFOH BYGG AS

8255 RØKLAND

Avkastning på egenkapital
7,09 %
Likviditetsgrad
2,15
Gjeldsgrad
0,02
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 220 000
Årsresultat59 000
Sum eiendeler1 196 000
Sum egenkapital832 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 220 000
Sum driftskostnader2 148 000
Driftsresultat72 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans0
Resultat før skatt71 000
Skattekostnad13 000
Årsresultat59 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler455 000
Sum omløpsmidler741 000
Sum eiendeler1 196 000
Sum opptjent egenkapital728 000
Sum egenkapital832 000
Sum langsiktig gjeld20 000
Sum kortsiktig gjeld344 000
Sum egenkapital og gjeld1 196 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 220 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter2 220 000
Varekostnad500 000
Lønnskostnad1 313 000
Ordinære avskrivninger99 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 148 000
Driftsresultat72 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat59 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom33 000
Maskiner/anlegg/biler394 000
Inventar27 000
Sum varige driftsmidler455 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler455 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post497 000
Sum omløpsmidler741 000
Sum eiendeler1 196 000
Sum egenkapital832 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld20 000
Kortsiktig gjeld27 000
Skyldig offentlige avgifter119 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld185 000
Sum kortsiktig gjeld344 000
Sum egenkapital og gjeld1 196 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital7,09 %
Gjeldsgrad0,02
Driftsmargin3,24 %
Likviditetsgrad2,15
Syklisk likviditetsgrad2,15
Egenkapitalandel0,7
Bruttomargin77,48 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English