company

SEASHORE SJØ AS

5430 BREMNES

Avkastning på egenkapital
35,88 %
Likviditetsgrad
0,85
Gjeldsgrad
0,32
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 571 883 000
Årsresultat227 875 000
Sum eiendeler2 236 144 000
Sum egenkapital635 104 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 571 883 000
Sum driftskostnader3 320 676 000
Driftsresultat307 969 000
Sum finansinntekter2 437 000
Sum finanskostnader19 531 000
Netto finans−17 094 000
Resultat før skatt290 874 000
Skattekostnad62 999 000
Årsresultat227 875 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 055 059 000
Sum omløpsmidler1 181 084 000
Sum eiendeler2 236 144 000
Sum opptjent egenkapital556 053 000
Sum egenkapital635 104 000
Sum langsiktig gjeld204 935 000
Sum kortsiktig gjeld1 396 105 000
Sum egenkapital og gjeld2 236 144 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 557 487 000
Annen driftsinntekt14 397 000
Sum driftsinntekter3 571 883 000
Varekostnad2 528 039 000
Lønnskostnad363 897 000
Ordinære avskrivninger106 752 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 320 676 000
Driftsresultat307 969 000
Sum finansinntekter2 437 000
Sum finanskostnader19 531 000
Netto finans−17 094 000
Sum utbytte0
Årsresultat227 875 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler198 134 000
Fast eiendom409 152 000
Maskiner/anlegg/biler441 574 000
Inventar4 202 000
Sum varige driftsmidler854 928 000
Sum finansielle anleggsmidler1 998 000
Sum anleggsmidler1 055 059 000
Varelager952 385 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post16 636 000
Sum omløpsmidler1 181 084 000
Sum eiendeler2 236 144 000
Sum egenkapital635 104 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld204 935 000
Kortsiktig gjeld179 082 000
Skyldig offentlige avgifter29 311 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld816 554 000
Sum kortsiktig gjeld1 396 105 000
Sum egenkapital og gjeld2 236 144 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital35,88 %
Gjeldsgrad0,32
Driftsmargin8,62 %
Likviditetsgrad0,85
Syklisk likviditetsgrad2,66
Egenkapitalandel0,28
Bruttomargin29,22 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English