company

FLISA BIL AS

2270 FLISA

Avkastning på egenkapital
306 %
Likviditetsgrad
1,12
Gjeldsgrad
2,68
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter17 445 000
Årsresultat612 000
Sum eiendeler6 403 000
Sum egenkapital200 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter17 445 000
Sum driftskostnader16 666 000
Driftsresultat779 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−5 000
Resultat før skatt775 000
Skattekostnad163 000
Årsresultat612 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler60 000
Sum omløpsmidler6 343 000
Sum eiendeler6 403 000
Sum opptjent egenkapital−157 000
Sum egenkapital200 000
Sum langsiktig gjeld536 000
Sum kortsiktig gjeld5 668 000
Sum egenkapital og gjeld6 403 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter17 445 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter17 445 000
Varekostnad12 868 000
Lønnskostnad2 351 000
Ordinære avskrivninger21 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader16 666 000
Driftsresultat779 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−5 000
Sum utbytte4 537 000
Årsresultat612 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar60 000
Sum varige driftsmidler60 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler60 000
Varelager4 813 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post898 000
Sum omløpsmidler6 343 000
Sum eiendeler6 403 000
Sum egenkapital200 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld536 000
Kortsiktig gjeld421 000
Skyldig offentlige avgifter180 000
Sum utbytte4 537 000
Annen kortsiktig gjeld366 000
Sum kortsiktig gjeld5 668 000
Sum egenkapital og gjeld6 403 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital306 %
Gjeldsgrad2,68
Driftsmargin4,47 %
Likviditetsgrad1,12
Syklisk likviditetsgrad7,42
Egenkapitalandel0,03
Bruttomargin26,24 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English