company

BJØRN BERGVALL AS

0374 OSLO

Avkastning på egenkapital
6,9 %
Likviditetsgrad
1,48
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat2 781 000
Sum eiendeler50 465 000
Sum egenkapital40 280 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader238 000
Driftsresultat−238 000
Sum finansinntekter3 202 000
Sum finanskostnader184 000
Netto finans3 018 000
Resultat før skatt2 781 000
Skattekostnad0
Årsresultat2 781 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler35 356 000
Sum omløpsmidler15 109 000
Sum eiendeler50 465 000
Sum opptjent egenkapital39 809 000
Sum egenkapital40 280 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld10 185 000
Sum egenkapital og gjeld50 465 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader238 000
Driftsresultat−238 000
Sum finansinntekter3 202 000
Sum finanskostnader184 000
Netto finans3 018 000
Sum utbytte5 157 000
Årsresultat2 781 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler35 356 000
Sum anleggsmidler35 356 000
Varelager0
Sum investeringer12 761 000
Kasse/Bank/Post2 347 000
Sum omløpsmidler15 109 000
Sum eiendeler50 465 000
Sum egenkapital40 280 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte5 157 000
Annen kortsiktig gjeld10 185 000
Sum kortsiktig gjeld10 185 000
Sum egenkapital og gjeld50 465 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital6,9 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad1,48
Syklisk likviditetsgrad1,48
Egenkapitalandel0,8
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English