company

PC SUPPORT EIENDOM AS

6230 SYKKYLVEN

Avkastning på egenkapital
4,53 %
Likviditetsgrad
13,29
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 898 000
Årsresultat710 000
Sum eiendeler16 146 000
Sum egenkapital15 676 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 898 000
Sum driftskostnader1 061 000
Driftsresultat836 000
Sum finansinntekter73 000
Sum finanskostnader0
Netto finans73 000
Resultat før skatt909 000
Skattekostnad199 000
Årsresultat710 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler10 842 000
Sum omløpsmidler5 304 000
Sum eiendeler16 146 000
Sum opptjent egenkapital14 476 000
Sum egenkapital15 676 000
Sum langsiktig gjeld70 000
Sum kortsiktig gjeld399 000
Sum egenkapital og gjeld16 146 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 898 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 898 000
Varekostnad0
Lønnskostnad264 000
Ordinære avskrivninger121 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 061 000
Driftsresultat836 000
Sum finansinntekter73 000
Sum finanskostnader0
Netto finans73 000
Sum utbytte0
Årsresultat710 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 845 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar349 000
Sum varige driftsmidler2 194 000
Sum finansielle anleggsmidler8 648 000
Sum anleggsmidler10 842 000
Varelager0
Sum investeringer19 000
Kasse/Bank/Post5 165 000
Sum omløpsmidler5 304 000
Sum eiendeler16 146 000
Sum egenkapital15 676 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld70 000
Kortsiktig gjeld3 000
Skyldig offentlige avgifter25 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld168 000
Sum kortsiktig gjeld399 000
Sum egenkapital og gjeld16 146 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital4,53 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin44,05 %
Likviditetsgrad13,29
Syklisk likviditetsgrad13,29
Egenkapitalandel0,97
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English