company

HANDELSHUSET AS

6800 FØRDE

Avkastning på egenkapital
11,41 %
Likviditetsgrad
1,51
Gjeldsgrad
2,33
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter42 697 000
Årsresultat9 727 000
Sum eiendeler293 227 000
Sum egenkapital85 266 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter42 697 000
Sum driftskostnader22 757 000
Driftsresultat19 940 000
Sum finansinntekter402 000
Sum finanskostnader7 870 000
Netto finans−7 468 000
Resultat før skatt12 472 000
Skattekostnad2 745 000
Årsresultat9 727 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler279 435 000
Sum omløpsmidler13 793 000
Sum eiendeler293 227 000
Sum opptjent egenkapital82 570 000
Sum egenkapital85 266 000
Sum langsiktig gjeld198 799 000
Sum kortsiktig gjeld9 162 000
Sum egenkapital og gjeld293 227 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter31 786 000
Annen driftsinntekt10 911 000
Sum driftsinntekter42 697 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger4 346 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader22 757 000
Driftsresultat19 940 000
Sum finansinntekter402 000
Sum finanskostnader7 870 000
Netto finans−7 468 000
Sum utbytte0
Årsresultat9 727 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom205 094 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar7 000
Sum varige driftsmidler205 101 000
Sum finansielle anleggsmidler74 334 000
Sum anleggsmidler279 435 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post10 558 000
Sum omløpsmidler13 793 000
Sum eiendeler293 227 000
Sum egenkapital85 266 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld198 799 000
Kortsiktig gjeld2 476 000
Skyldig offentlige avgifter702 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld3 621 000
Sum kortsiktig gjeld9 162 000
Sum egenkapital og gjeld293 227 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital11,41 %
Gjeldsgrad2,33
Driftsmargin46,7 %
Likviditetsgrad1,51
Syklisk likviditetsgrad1,51
Egenkapitalandel0,29
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English