company

EIJERSTAM INVEST AS

0268 OSLO

Avkastning på egenkapital
−2,5 %
Likviditetsgrad
2,15
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−87 000
Sum eiendeler3 568 000
Sum egenkapital3 481 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader89 000
Driftsresultat−89 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Resultat før skatt−87 000
Skattekostnad0
Årsresultat−87 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 381 000
Sum omløpsmidler187 000
Sum eiendeler3 568 000
Sum opptjent egenkapital13 000
Sum egenkapital3 481 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld87 000
Sum egenkapital og gjeld3 568 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad4 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger7 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader89 000
Driftsresultat−89 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Sum utbytte0
Årsresultat−87 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar13 000
Sum varige driftsmidler13 000
Sum finansielle anleggsmidler3 368 000
Sum anleggsmidler3 381 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post175 000
Sum omløpsmidler187 000
Sum eiendeler3 568 000
Sum egenkapital3 481 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld1 000
Skyldig offentlige avgifter3 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld83 000
Sum kortsiktig gjeld87 000
Sum egenkapital og gjeld3 568 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−2,5 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad2,15
Syklisk likviditetsgrad2,15
Egenkapitalandel0,98
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English