company

OJF AS

1765 HALDEN

Avkastning på egenkapital
−19,22 %
Likviditetsgrad
11,87
Gjeldsgrad
0,57
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter397 000
Årsresultat−69 000
Sum eiendeler617 000
Sum egenkapital359 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter397 000
Sum driftskostnader466 000
Driftsresultat−69 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−69 000
Skattekostnad0
Årsresultat−69 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler617 000
Sum eiendeler617 000
Sum opptjent egenkapital59 000
Sum egenkapital359 000
Sum langsiktig gjeld205 000
Sum kortsiktig gjeld52 000
Sum egenkapital og gjeld617 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter397 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter397 000
Varekostnad336 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader466 000
Driftsresultat−69 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−69 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager479 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post71 000
Sum omløpsmidler617 000
Sum eiendeler617 000
Sum egenkapital359 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld205 000
Kortsiktig gjeld35 000
Skyldig offentlige avgifter7 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld10 000
Sum kortsiktig gjeld52 000
Sum egenkapital og gjeld617 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−19,22 %
Gjeldsgrad0,57
Driftsmargin−17,38 %
Likviditetsgrad11,87
Syklisk likviditetsgrad−1,44
Egenkapitalandel0,58
Bruttomargin15,37 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English