company

MAXI EIENDOM SKORPE AS

4200 SAUDA

Avkastning på egenkapital
26,74 %
Likviditetsgrad
0,22
Gjeldsgrad
7,85
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 664 000
Årsresultat184 000
Sum eiendeler8 900 000
Sum egenkapital688 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 664 000
Sum driftskostnader2 170 000
Driftsresultat494 000
Sum finansinntekter11 000
Sum finanskostnader269 000
Netto finans−258 000
Resultat før skatt236 000
Skattekostnad52 000
Årsresultat184 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler8 276 000
Sum omløpsmidler625 000
Sum eiendeler8 900 000
Sum opptjent egenkapital587 000
Sum egenkapital688 000
Sum langsiktig gjeld5 400 000
Sum kortsiktig gjeld2 812 000
Sum egenkapital og gjeld8 900 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt2 664 000
Sum driftsinntekter2 664 000
Varekostnad0
Lønnskostnad1 080 000
Ordinære avskrivninger258 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 170 000
Driftsresultat494 000
Sum finansinntekter11 000
Sum finanskostnader269 000
Netto finans−258 000
Sum utbytte0
Årsresultat184 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler391 000
Fast eiendom7 853 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar12 000
Sum varige driftsmidler7 865 000
Sum finansielle anleggsmidler20 000
Sum anleggsmidler8 276 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post478 000
Sum omløpsmidler625 000
Sum eiendeler8 900 000
Sum egenkapital688 000
Kortsiktig konserngjeld2 388 000
Sum langsiktig gjeld5 400 000
Kortsiktig gjeld66 000
Skyldig offentlige avgifter159 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld151 000
Sum kortsiktig gjeld2 812 000
Sum egenkapital og gjeld8 900 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital26,74 %
Gjeldsgrad7,85
Driftsmargin18,54 %
Likviditetsgrad0,22
Syklisk likviditetsgrad0,22
Egenkapitalandel0,08
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English