company

NEN-PRODUKTER AS

1653 SELLEBAKK

Avkastning på egenkapital
−87,95 %
Likviditetsgrad
1,24
Gjeldsgrad
1,92
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter128 355 000
Årsresultat−10 896 000
Sum eiendeler64 701 000
Sum egenkapital12 389 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter128 355 000
Sum driftskostnader140 788 000
Driftsresultat−12 877 000
Sum finansinntekter94 000
Sum finanskostnader1 180 000
Netto finans−1 086 000
Resultat før skatt−13 963 000
Skattekostnad−3 067 000
Årsresultat−10 896 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler29 285 000
Sum omløpsmidler35 415 000
Sum eiendeler64 701 000
Sum opptjent egenkapital3 689 000
Sum egenkapital12 389 000
Sum langsiktig gjeld23 782 000
Sum kortsiktig gjeld28 530 000
Sum egenkapital og gjeld64 701 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter128 314 000
Annen driftsinntekt41 000
Sum driftsinntekter128 355 000
Varekostnad94 717 000
Lønnskostnad19 462 000
Ordinære avskrivninger2 736 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader140 788 000
Driftsresultat−12 877 000
Sum finansinntekter94 000
Sum finanskostnader1 180 000
Netto finans−1 086 000
Sum utbytte0
Årsresultat−10 896 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler3 848 000
Fast eiendom29 000
Maskiner/anlegg/biler25 169 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler25 198 000
Sum finansielle anleggsmidler239 000
Sum anleggsmidler29 285 000
Varelager18 917 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post806 000
Sum omløpsmidler35 415 000
Sum eiendeler64 701 000
Sum egenkapital12 389 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld23 782 000
Kortsiktig gjeld15 791 000
Skyldig offentlige avgifter3 087 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld5 402 000
Sum kortsiktig gjeld28 530 000
Sum egenkapital og gjeld64 701 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−87,95 %
Gjeldsgrad1,92
Driftsmargin−10,03 %
Likviditetsgrad1,24
Syklisk likviditetsgrad3,68
Egenkapitalandel0,19
Bruttomargin26,21 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English