company

NIRAS AS

3802 BØ I TELEMARK

Avkastning på egenkapital
−7,74 %
Likviditetsgrad
1,02
Gjeldsgrad
0,13
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter47 601 000
Årsresultat−2 609 000
Sum eiendeler55 284 000
Sum egenkapital33 721 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter47 601 000
Sum driftskostnader50 799 000
Driftsresultat−3 198 000
Sum finansinntekter233 000
Sum finanskostnader1 013 000
Netto finans−780 000
Resultat før skatt−3 978 000
Skattekostnad−1 369 000
Årsresultat−2 609 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler37 774 000
Sum omløpsmidler17 510 000
Sum eiendeler55 284 000
Sum opptjent egenkapital31 677 000
Sum egenkapital33 721 000
Sum langsiktig gjeld4 435 000
Sum kortsiktig gjeld17 128 000
Sum egenkapital og gjeld55 284 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter47 493 000
Annen driftsinntekt108 000
Sum driftsinntekter47 601 000
Varekostnad15 938 000
Lønnskostnad18 165 000
Ordinære avskrivninger3 704 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader50 799 000
Driftsresultat−3 198 000
Sum finansinntekter233 000
Sum finanskostnader1 013 000
Netto finans−780 000
Sum utbytte0
Årsresultat−2 609 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom6 439 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar31 335 000
Sum varige driftsmidler37 774 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler37 774 000
Varelager2 026 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 911 000
Sum omløpsmidler17 510 000
Sum eiendeler55 284 000
Sum egenkapital33 721 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 435 000
Kortsiktig gjeld10 805 000
Skyldig offentlige avgifter2 504 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld3 819 000
Sum kortsiktig gjeld17 128 000
Sum egenkapital og gjeld55 284 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−7,74 %
Gjeldsgrad0,13
Driftsmargin−6,72 %
Likviditetsgrad1,02
Syklisk likviditetsgrad1,16
Egenkapitalandel0,61
Bruttomargin66,52 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English