company

BRAGES BILFORRETNING AS

6260 SKODJE

Avkastning på egenkapital
40,61 %
Likviditetsgrad
1,12
Gjeldsgrad
0,04
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter321 993 000
Årsresultat5 214 000
Sum eiendeler80 936 000
Sum egenkapital12 839 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter321 993 000
Sum driftskostnader315 017 000
Driftsresultat6 976 000
Sum finansinntekter160 000
Sum finanskostnader448 000
Netto finans−288 000
Resultat før skatt6 687 000
Skattekostnad1 473 000
Årsresultat5 214 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler5 215 000
Sum omløpsmidler75 721 000
Sum eiendeler80 936 000
Sum opptjent egenkapital12 780 000
Sum egenkapital12 839 000
Sum langsiktig gjeld549 000
Sum kortsiktig gjeld67 548 000
Sum egenkapital og gjeld80 936 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter321 597 000
Annen driftsinntekt396 000
Sum driftsinntekter321 993 000
Varekostnad270 231 000
Lønnskostnad24 893 000
Ordinære avskrivninger1 071 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader315 017 000
Driftsresultat6 976 000
Sum finansinntekter160 000
Sum finanskostnader448 000
Netto finans−288 000
Sum utbytte0
Årsresultat5 214 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler2 815 000
Fast eiendom614 000
Maskiner/anlegg/biler469 000
Inventar1 102 000
Sum varige driftsmidler2 185 000
Sum finansielle anleggsmidler215 000
Sum anleggsmidler5 215 000
Varelager41 036 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post866 000
Sum omløpsmidler75 721 000
Sum eiendeler80 936 000
Sum egenkapital12 839 000
Kortsiktig konserngjeld23 501 000
Sum langsiktig gjeld549 000
Kortsiktig gjeld4 930 000
Skyldig offentlige avgifter3 531 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld20 424 000
Sum kortsiktig gjeld67 548 000
Sum egenkapital og gjeld80 936 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital40,61 %
Gjeldsgrad0,04
Driftsmargin2,17 %
Likviditetsgrad1,12
Syklisk likviditetsgrad2,86
Egenkapitalandel0,16
Bruttomargin16,08 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English