company

ARILD AUESTAD MONTASJE AS

4353 KLEPP STASJON

Avkastning på egenkapital
11,64 %
Likviditetsgrad
2,18
Gjeldsgrad
0,75
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter11 487 000
Årsresultat795 000
Sum eiendeler14 001 000
Sum egenkapital6 827 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter11 487 000
Sum driftskostnader10 280 000
Driftsresultat1 207 000
Sum finansinntekter33 000
Sum finanskostnader229 000
Netto finans−196 000
Resultat før skatt1 011 000
Skattekostnad216 000
Årsresultat795 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler9 524 000
Sum omløpsmidler4 477 000
Sum eiendeler14 001 000
Sum opptjent egenkapital4 827 000
Sum egenkapital6 827 000
Sum langsiktig gjeld5 119 000
Sum kortsiktig gjeld2 055 000
Sum egenkapital og gjeld14 001 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter11 487 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter11 487 000
Varekostnad3 563 000
Lønnskostnad4 497 000
Ordinære avskrivninger530 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 280 000
Driftsresultat1 207 000
Sum finansinntekter33 000
Sum finanskostnader229 000
Netto finans−196 000
Sum utbytte0
Årsresultat795 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom8 992 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar478 000
Sum varige driftsmidler9 470 000
Sum finansielle anleggsmidler54 000
Sum anleggsmidler9 524 000
Varelager352 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 306 000
Sum omløpsmidler4 477 000
Sum eiendeler14 001 000
Sum egenkapital6 827 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld5 119 000
Kortsiktig gjeld786 000
Skyldig offentlige avgifter611 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld474 000
Sum kortsiktig gjeld2 055 000
Sum egenkapital og gjeld14 001 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital11,64 %
Gjeldsgrad0,75
Driftsmargin10,51 %
Likviditetsgrad2,18
Syklisk likviditetsgrad2,63
Egenkapitalandel0,49
Bruttomargin68,98 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English