company

LEVANTO NORGE AS

0667 OSLO

Avkastning på egenkapital
102,72 %
Likviditetsgrad
0,97
Gjeldsgrad
−0,98
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 338 000
Årsresultat−1 399 000
Sum eiendeler3 686 000
Sum egenkapital−1 362 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 338 000
Sum driftskostnader10 803 000
Driftsresultat−1 465 000
Sum finansinntekter325 000
Sum finanskostnader259 000
Netto finans66 000
Resultat før skatt−1 399 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 399 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler95 000
Sum omløpsmidler3 591 000
Sum eiendeler3 686 000
Sum opptjent egenkapital−1 462 000
Sum egenkapital−1 362 000
Sum langsiktig gjeld1 332 000
Sum kortsiktig gjeld3 716 000
Sum egenkapital og gjeld3 686 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter9 338 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter9 338 000
Varekostnad6 699 000
Lønnskostnad1 746 000
Ordinære avskrivninger86 000
Nedskrivning100 000
Sum driftskostnader10 803 000
Driftsresultat−1 465 000
Sum finansinntekter325 000
Sum finanskostnader259 000
Netto finans66 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 399 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar95 000
Sum varige driftsmidler95 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler95 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post156 000
Sum omløpsmidler3 591 000
Sum eiendeler3 686 000
Sum egenkapital−1 362 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 332 000
Kortsiktig gjeld973 000
Skyldig offentlige avgifter504 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld98 000
Sum kortsiktig gjeld3 716 000
Sum egenkapital og gjeld3 686 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital102,72 %
Gjeldsgrad−0,98
Driftsmargin−15,69 %
Likviditetsgrad0,97
Syklisk likviditetsgrad0,97
Egenkapitalandel−0,37
Bruttomargin28,26 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English