company

SÆTRE SETTEFISK AS

6392 VIKEBUKT

Avkastning på egenkapital
24,61 %
Likviditetsgrad
0,5
Gjeldsgrad
0,41
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter26 054 000
Årsresultat3 442 000
Sum eiendeler44 998 000
Sum egenkapital13 986 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter26 054 000
Sum driftskostnader23 829 000
Driftsresultat4 131 000
Sum finansinntekter1 063 000
Sum finanskostnader779 000
Netto finans284 000
Resultat før skatt4 415 000
Skattekostnad972 000
Årsresultat3 442 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler32 305 000
Sum omløpsmidler12 693 000
Sum eiendeler44 998 000
Sum opptjent egenkapital4 769 000
Sum egenkapital13 986 000
Sum langsiktig gjeld5 751 000
Sum kortsiktig gjeld25 261 000
Sum egenkapital og gjeld44 998 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter26 054 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter26 054 000
Varekostnad12 175 000
Lønnskostnad6 368 000
Ordinære avskrivninger1 274 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader23 829 000
Driftsresultat4 131 000
Sum finansinntekter1 063 000
Sum finanskostnader779 000
Netto finans284 000
Sum utbytte0
Årsresultat3 442 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom10 469 000
Maskiner/anlegg/biler2 831 000
Inventar9 000
Sum varige driftsmidler13 309 000
Sum finansielle anleggsmidler18 997 000
Sum anleggsmidler32 305 000
Varelager11 360 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post311 000
Sum omløpsmidler12 693 000
Sum eiendeler44 998 000
Sum egenkapital13 986 000
Kortsiktig konserngjeld252 000
Sum langsiktig gjeld5 751 000
Kortsiktig gjeld8 513 000
Skyldig offentlige avgifter492 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 018 000
Sum kortsiktig gjeld25 261 000
Sum egenkapital og gjeld44 998 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital24,61 %
Gjeldsgrad0,41
Driftsmargin15,86 %
Likviditetsgrad0,5
Syklisk likviditetsgrad0,91
Egenkapitalandel0,31
Bruttomargin53,27 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English