company

PARTYMAN AS

8665 MOSJØEN

Avkastning på egenkapital
23,22 %
Likviditetsgrad
0,94
Gjeldsgrad
2,16
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 695 000
Årsresultat2 275 000
Sum eiendeler35 395 000
Sum egenkapital9 796 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 695 000
Sum driftskostnader3 744 000
Driftsresultat2 950 000
Sum finansinntekter502 000
Sum finanskostnader689 000
Netto finans−187 000
Resultat før skatt2 762 000
Skattekostnad487 000
Årsresultat2 275 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler31 264 000
Sum omløpsmidler4 131 000
Sum eiendeler35 395 000
Sum opptjent egenkapital9 645 000
Sum egenkapital9 796 000
Sum langsiktig gjeld21 191 000
Sum kortsiktig gjeld4 409 000
Sum egenkapital og gjeld35 395 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 069 000
Annen driftsinntekt626 000
Sum driftsinntekter6 695 000
Varekostnad0
Lønnskostnad1 331 000
Ordinære avskrivninger944 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 744 000
Driftsresultat2 950 000
Sum finansinntekter502 000
Sum finanskostnader689 000
Netto finans−187 000
Sum utbytte3 000 000
Årsresultat2 275 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom23 772 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar296 000
Sum varige driftsmidler24 068 000
Sum finansielle anleggsmidler7 196 000
Sum anleggsmidler31 264 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 664 000
Sum omløpsmidler4 131 000
Sum eiendeler35 395 000
Sum egenkapital9 796 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld21 191 000
Kortsiktig gjeld6 000
Skyldig offentlige avgifter397 000
Sum utbytte3 000 000
Annen kortsiktig gjeld442 000
Sum kortsiktig gjeld4 409 000
Sum egenkapital og gjeld35 395 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital23,22 %
Gjeldsgrad2,16
Driftsmargin44,06 %
Likviditetsgrad0,94
Syklisk likviditetsgrad0,94
Egenkapitalandel0,28
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English