company

EVANGELISCHE GEMEINDE DEUTSCHER SPRACHE IN NORWEGEN

0259 OSLO

Avkastning på egenkapital
12,13 %
Likviditetsgrad
2,76
Gjeldsgrad
0,02
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 822 000
Årsresultat536 000
Sum eiendeler5 044 000
Sum egenkapital4 420 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 822 000
Sum driftskostnader2 272 000
Driftsresultat549 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader21 000
Netto finans−13 000
Resultat før skatt536 000
Skattekostnad0
Årsresultat536 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 515 000
Sum omløpsmidler1 529 000
Sum eiendeler5 044 000
Sum opptjent egenkapital3 078 000
Sum egenkapital4 420 000
Sum langsiktig gjeld70 000
Sum kortsiktig gjeld554 000
Sum egenkapital og gjeld5 044 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 204 000
Annen driftsinntekt1 618 000
Sum driftsinntekter2 822 000
Varekostnad277 000
Lønnskostnad1 095 000
Ordinære avskrivninger54 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 272 000
Driftsresultat549 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader21 000
Netto finans−13 000
Sum utbytte0
Årsresultat536 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler25 000
Fast eiendom3 476 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar14 000
Sum varige driftsmidler3 490 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler3 515 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 394 000
Sum omløpsmidler1 529 000
Sum eiendeler5 044 000
Sum egenkapital4 420 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld70 000
Kortsiktig gjeld365 000
Skyldig offentlige avgifter102 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld87 000
Sum kortsiktig gjeld554 000
Sum egenkapital og gjeld5 044 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital12,13 %
Gjeldsgrad0,02
Driftsmargin19,45 %
Likviditetsgrad2,76
Syklisk likviditetsgrad2,76
Egenkapitalandel0,88
Bruttomargin90,18 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English