company

IBS SECURITY AS

1512 MOSS

Avkastning på egenkapital
5,67 %
Likviditetsgrad
6,25
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 131 000
Årsresultat918 000
Sum eiendeler19 287 000
Sum egenkapital16 196 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 131 000
Sum driftskostnader3 151 000
Driftsresultat981 000
Sum finansinntekter197 000
Sum finanskostnader0
Netto finans197 000
Resultat før skatt1 177 000
Skattekostnad259 000
Årsresultat918 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler19 287 000
Sum eiendeler19 287 000
Sum opptjent egenkapital16 046 000
Sum egenkapital16 196 000
Sum langsiktig gjeld7 000
Sum kortsiktig gjeld3 085 000
Sum egenkapital og gjeld19 287 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 131 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter4 131 000
Varekostnad428 000
Lønnskostnad2 441 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 151 000
Driftsresultat981 000
Sum finansinntekter197 000
Sum finanskostnader0
Netto finans197 000
Sum utbytte0
Årsresultat918 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post18 481 000
Sum omløpsmidler19 287 000
Sum eiendeler19 287 000
Sum egenkapital16 196 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld7 000
Kortsiktig gjeld6 000
Skyldig offentlige avgifter288 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 530 000
Sum kortsiktig gjeld3 085 000
Sum egenkapital og gjeld19 287 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital5,67 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin23,75 %
Likviditetsgrad6,25
Syklisk likviditetsgrad6,25
Egenkapitalandel0,84
Bruttomargin89,64 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English