company

FAGTRYKK ORKLA AS

7300 ORKANGER

Avkastning på egenkapital
54,38 %
Likviditetsgrad
1,74
Gjeldsgrad
0,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 120 000
Årsresultat428 000
Sum eiendeler1 867 000
Sum egenkapital787 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 120 000
Sum driftskostnader4 566 000
Driftsresultat554 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−4 000
Resultat før skatt549 000
Skattekostnad121 000
Årsresultat428 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler1 867 000
Sum eiendeler1 867 000
Sum opptjent egenkapital655 000
Sum egenkapital787 000
Sum langsiktig gjeld9 000
Sum kortsiktig gjeld1 071 000
Sum egenkapital og gjeld1 867 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 836 000
Annen driftsinntekt284 000
Sum driftsinntekter5 120 000
Varekostnad2 122 000
Lønnskostnad1 505 000
Ordinære avskrivninger1 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 566 000
Driftsresultat554 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−4 000
Sum utbytte500 000
Årsresultat428 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager93 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 238 000
Sum omløpsmidler1 867 000
Sum eiendeler1 867 000
Sum egenkapital787 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld9 000
Kortsiktig gjeld195 000
Skyldig offentlige avgifter100 000
Sum utbytte500 000
Annen kortsiktig gjeld151 000
Sum kortsiktig gjeld1 071 000
Sum egenkapital og gjeld1 867 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital54,38 %
Gjeldsgrad0,01
Driftsmargin10,82 %
Likviditetsgrad1,74
Syklisk likviditetsgrad1,91
Egenkapitalandel0,42
Bruttomargin58,55 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English