company

KELDA AS

0853 OSLO

Avkastning på egenkapital
6,69 %
Likviditetsgrad
11,68
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter69 000
Årsresultat20 000
Sum eiendeler327 000
Sum egenkapital299 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter69 000
Sum driftskostnader39 000
Driftsresultat30 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Resultat før skatt32 000
Skattekostnad12 000
Årsresultat20 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler327 000
Sum eiendeler327 000
Sum opptjent egenkapital199 000
Sum egenkapital299 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld28 000
Sum egenkapital og gjeld327 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter69 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter69 000
Varekostnad0
Lønnskostnad2 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader39 000
Driftsresultat30 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Sum utbytte0
Årsresultat20 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post312 000
Sum omløpsmidler327 000
Sum eiendeler327 000
Sum egenkapital299 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter16 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld28 000
Sum egenkapital og gjeld327 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital6,69 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin43,48 %
Likviditetsgrad11,68
Syklisk likviditetsgrad11,68
Egenkapitalandel0,91
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English