company

VITEC PLANIA AS

4033 STAVANGER

Avkastning på egenkapital
229,85 %
Likviditetsgrad
1,15
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter38 060 000
Årsresultat4 836 000
Sum eiendeler14 678 000
Sum egenkapital2 104 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter38 060 000
Sum driftskostnader31 888 000
Driftsresultat6 172 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader13 000
Netto finans−7 000
Resultat før skatt6 165 000
Skattekostnad1 330 000
Årsresultat4 836 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler236 000
Sum omløpsmidler14 443 000
Sum eiendeler14 678 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital2 104 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld12 575 000
Sum egenkapital og gjeld14 678 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter38 060 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter38 060 000
Varekostnad1 383 000
Lønnskostnad22 415 000
Ordinære avskrivninger116 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader31 888 000
Driftsresultat6 172 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader13 000
Netto finans−7 000
Sum utbytte5 000 000
Årsresultat4 836 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler45 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar191 000
Sum varige driftsmidler191 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler236 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post800 000
Sum omløpsmidler14 443 000
Sum eiendeler14 678 000
Sum egenkapital2 104 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld1 314 000
Skyldig offentlige avgifter1 297 000
Sum utbytte5 000 000
Annen kortsiktig gjeld2 590 000
Sum kortsiktig gjeld12 575 000
Sum egenkapital og gjeld14 678 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital229,85 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin16,22 %
Likviditetsgrad1,15
Syklisk likviditetsgrad1,15
Egenkapitalandel0,14
Bruttomargin96,37 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English