company

VALBORG OG EINAR CONRADIS LEGAT

0161 OSLO

Avkastning på egenkapital
−17,03 %
Likviditetsgrad
149,41
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter−684 000
Årsresultat−809 000
Sum eiendeler4 781 000
Sum egenkapital4 750 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter−684 000
Sum driftskostnader116 000
Driftsresultat−800 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−800 000
Skattekostnad9 000
Årsresultat−809 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler4 781 000
Sum eiendeler4 781 000
Sum opptjent egenkapital1 829 000
Sum egenkapital4 750 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld32 000
Sum egenkapital og gjeld4 781 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt−684 000
Sum driftsinntekter−684 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader116 000
Driftsresultat−800 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte165 000
Årsresultat−809 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer4 626 000
Kasse/Bank/Post155 000
Sum omløpsmidler4 781 000
Sum eiendeler4 781 000
Sum egenkapital4 750 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter22 000
Sum utbytte165 000
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld32 000
Sum egenkapital og gjeld4 781 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−17,03 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin116,96 %
Likviditetsgrad149,41
Syklisk likviditetsgrad149,41
Egenkapitalandel0,99
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English