company

INNVIK REKNESKAPSSERVICE AS

6793 INNVIK

Avkastning på egenkapital
7,9 %
Likviditetsgrad
2,3
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 347 000
Årsresultat111 000
Sum eiendeler2 342 000
Sum egenkapital1 405 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 347 000
Sum driftskostnader4 273 000
Driftsresultat74 000
Sum finansinntekter68 000
Sum finanskostnader0
Netto finans68 000
Resultat før skatt142 000
Skattekostnad31 000
Årsresultat111 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler190 000
Sum omløpsmidler2 152 000
Sum eiendeler2 342 000
Sum opptjent egenkapital805 000
Sum egenkapital1 405 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld937 000
Sum egenkapital og gjeld2 342 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 004 000
Annen driftsinntekt343 000
Sum driftsinntekter4 347 000
Varekostnad11 000
Lønnskostnad3 299 000
Ordinære avskrivninger18 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 273 000
Driftsresultat74 000
Sum finansinntekter68 000
Sum finanskostnader0
Netto finans68 000
Sum utbytte61 000
Årsresultat111 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler36 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar32 000
Sum varige driftsmidler32 000
Sum finansielle anleggsmidler122 000
Sum anleggsmidler190 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 255 000
Sum omløpsmidler2 152 000
Sum eiendeler2 342 000
Sum egenkapital1 405 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld20 000
Skyldig offentlige avgifter287 000
Sum utbytte61 000
Annen kortsiktig gjeld598 000
Sum kortsiktig gjeld937 000
Sum egenkapital og gjeld2 342 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital7,9 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin1,7 %
Likviditetsgrad2,3
Syklisk likviditetsgrad2,3
Egenkapitalandel0,6
Bruttomargin99,75 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English