company

NORSK BANGLADESH FADDERFORENING

Avkastning på egenkapital
−7,25 %
Likviditetsgrad
69,57
Gjeldsgrad
3,97
Nøkkeltall (NOK)2020
Sum driftsinntekter239 000
Årsresultat−14 000
Sum eiendeler974 000
Sum egenkapital193 000
Resultatregnskap (NOK)2020
Sum driftsinntekter239 000
Sum driftskostnader249 000
Driftsresultat−10 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Resultat før skatt−14 000
Skattekostnad0
Årsresultat−14 000
Balanseregnskap (NOK)2020
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler974 000
Sum eiendeler974 000
Sum opptjent egenkapital193 000
Sum egenkapital193 000
Sum langsiktig gjeld767 000
Sum kortsiktig gjeld14 000
Sum egenkapital og gjeld974 000
Kontantstrøm (NOK)2020
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt239 000
Sum driftsinntekter239 000
Varekostnad3 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader249 000
Driftsresultat−10 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Sum utbytte0
Årsresultat−14 000
Balansedetaljer (NOK)2020
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post300 000
Sum omløpsmidler974 000
Sum eiendeler974 000
Sum egenkapital193 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld767 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld14 000
Sum kortsiktig gjeld14 000
Sum egenkapital og gjeld974 000
Finansielle nøkkeltall2020
Avkastning på egenkapital−7,25 %
Gjeldsgrad3,97
Driftsmargin−4,18 %
Likviditetsgrad69,57
Syklisk likviditetsgrad69,57
Egenkapitalandel0,2
Bruttomargin98,74 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English