company

HOVDEN BORETTSLAG

5015 BERGEN

Avkastning på egenkapital
89,65 %
Likviditetsgrad
6,84
Gjeldsgrad
−7,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 258 000
Årsresultat−7 268 000
Sum eiendeler49 438 000
Sum egenkapital−8 107 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 258 000
Sum driftskostnader10 606 000
Driftsresultat−6 348 000
Sum finansinntekter58 000
Sum finanskostnader978 000
Netto finans−920 000
Resultat før skatt−7 268 000
Skattekostnad0
Årsresultat−7 268 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler44 305 000
Sum omløpsmidler5 133 000
Sum eiendeler49 438 000
Sum opptjent egenkapital−8 113 000
Sum egenkapital−8 107 000
Sum langsiktig gjeld56 794 000
Sum kortsiktig gjeld750 000
Sum egenkapital og gjeld49 438 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 258 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter4 258 000
Varekostnad0
Lønnskostnad176 000
Ordinære avskrivninger117 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 606 000
Driftsresultat−6 348 000
Sum finansinntekter58 000
Sum finanskostnader978 000
Netto finans−920 000
Sum utbytte0
Årsresultat−7 268 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom43 795 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar510 000
Sum varige driftsmidler44 305 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler44 305 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post4 809 000
Sum omløpsmidler5 133 000
Sum eiendeler49 438 000
Sum egenkapital−8 107 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld56 794 000
Kortsiktig gjeld158 000
Skyldig offentlige avgifter23 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld569 000
Sum kortsiktig gjeld750 000
Sum egenkapital og gjeld49 438 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital89,65 %
Gjeldsgrad−7,01
Driftsmargin−149,08 %
Likviditetsgrad6,84
Syklisk likviditetsgrad6,84
Egenkapitalandel−0,16
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English