company

IDRETTSRÅDET I KRISTIANSAND S

4612 KRISTIANSAND S

Avkastning på egenkapital
−15,41 %
Likviditetsgrad
6,21
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2008
Sum driftsinntekter295 000
Årsresultat−462 000
Sum eiendeler3 573 000
Sum egenkapital2 998 000
Resultatregnskap (NOK)2008
Sum driftsinntekter295 000
Sum driftskostnader974 000
Driftsresultat−679 000
Sum finansinntekter217 000
Sum finanskostnader0
Netto finans217 000
Resultat før skatt−462 000
Skattekostnad0
Årsresultat−462 000
Balanseregnskap (NOK)2008
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler3 573 000
Sum eiendeler3 573 000
Sum opptjent egenkapital2 998 000
Sum egenkapital2 998 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld575 000
Sum egenkapital og gjeld3 573 000
Kontantstrøm (NOK)2008
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt295 000
Sum driftsinntekter295 000
Varekostnad0
Lønnskostnad663 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader974 000
Driftsresultat−679 000
Sum finansinntekter217 000
Sum finanskostnader0
Netto finans217 000
Sum utbytte0
Årsresultat−462 000
Balansedetaljer (NOK)2008
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 483 000
Sum omløpsmidler3 573 000
Sum eiendeler3 573 000
Sum egenkapital2 998 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld7 000
Skyldig offentlige avgifter34 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld477 000
Sum kortsiktig gjeld575 000
Sum egenkapital og gjeld3 573 000
Finansielle nøkkeltall2008
Avkastning på egenkapital−15,41 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−230,17 %
Likviditetsgrad6,21
Syklisk likviditetsgrad6,21
Egenkapitalandel0,84
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English