company

SI EIENDOM AS

4360 VARHAUG

Avkastning på egenkapital
4,88 %
Likviditetsgrad
12,15
Gjeldsgrad
0,58
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 460 000
Årsresultat822 000
Sum eiendeler27 377 000
Sum egenkapital16 859 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 460 000
Sum driftskostnader562 000
Driftsresultat898 000
Sum finansinntekter455 000
Sum finanskostnader424 000
Netto finans31 000
Resultat før skatt929 000
Skattekostnad107 000
Årsresultat822 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler17 678 000
Sum omløpsmidler9 699 000
Sum eiendeler27 377 000
Sum opptjent egenkapital15 288 000
Sum egenkapital16 859 000
Sum langsiktig gjeld9 720 000
Sum kortsiktig gjeld798 000
Sum egenkapital og gjeld27 377 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 460 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 460 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger392 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader562 000
Driftsresultat898 000
Sum finansinntekter455 000
Sum finanskostnader424 000
Netto finans31 000
Sum utbytte0
Årsresultat822 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler94 000
Fast eiendom16 881 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar70 000
Sum varige driftsmidler16 951 000
Sum finansielle anleggsmidler632 000
Sum anleggsmidler17 678 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post689 000
Sum omløpsmidler9 699 000
Sum eiendeler27 377 000
Sum egenkapital16 859 000
Kortsiktig konserngjeld627 000
Sum langsiktig gjeld9 720 000
Kortsiktig gjeld44 000
Skyldig offentlige avgifter31 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld96 000
Sum kortsiktig gjeld798 000
Sum egenkapital og gjeld27 377 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital4,88 %
Gjeldsgrad0,58
Driftsmargin61,51 %
Likviditetsgrad12,15
Syklisk likviditetsgrad12,15
Egenkapitalandel0,62
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English