company

Sørum Transport AS

2040 KLØFTA

Avkastning på egenkapital
2,84 %
Likviditetsgrad
1,45
Gjeldsgrad
0,99
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter309 924 000
Årsresultat1 425 000
Sum eiendeler158 168 000
Sum egenkapital50 219 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter309 924 000
Sum driftskostnader303 269 000
Driftsresultat6 654 000
Sum finansinntekter1 361 000
Sum finanskostnader5 529 000
Netto finans−4 168 000
Resultat før skatt2 487 000
Skattekostnad1 062 000
Årsresultat1 425 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler73 498 000
Sum omløpsmidler84 670 000
Sum eiendeler158 168 000
Sum opptjent egenkapital49 918 000
Sum egenkapital50 219 000
Sum langsiktig gjeld49 614 000
Sum kortsiktig gjeld58 335 000
Sum egenkapital og gjeld158 168 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter304 799 000
Annen driftsinntekt5 125 000
Sum driftsinntekter309 924 000
Varekostnad601 000
Lønnskostnad98 107 000
Ordinære avskrivninger23 711 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader303 269 000
Driftsresultat6 654 000
Sum finansinntekter1 361 000
Sum finanskostnader5 529 000
Netto finans−4 168 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 425 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler1 097 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar66 807 000
Sum varige driftsmidler66 807 000
Sum finansielle anleggsmidler5 594 000
Sum anleggsmidler73 498 000
Varelager1 885 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post30 948 000
Sum omløpsmidler84 670 000
Sum eiendeler158 168 000
Sum egenkapital50 219 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld49 614 000
Kortsiktig gjeld27 272 000
Skyldig offentlige avgifter10 395 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld16 319 000
Sum kortsiktig gjeld58 335 000
Sum egenkapital og gjeld158 168 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,84 %
Gjeldsgrad0,99
Driftsmargin2,15 %
Likviditetsgrad1,45
Syklisk likviditetsgrad1,5
Egenkapitalandel0,32
Bruttomargin99,81 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English