company

HØVRINGEN HØGFJELLSHOTELL AS

2673 HØVRINGEN

Avkastning på egenkapital
20,85 %
Likviditetsgrad
1,55
Gjeldsgrad
1,57
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 357 000
Årsresultat259 000
Sum eiendeler4 025 000
Sum egenkapital1 242 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 357 000
Sum driftskostnader5 935 000
Driftsresultat423 000
Sum finansinntekter25 000
Sum finanskostnader115 000
Netto finans−90 000
Resultat før skatt333 000
Skattekostnad74 000
Årsresultat259 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 743 000
Sum omløpsmidler1 282 000
Sum eiendeler4 025 000
Sum opptjent egenkapital1 042 000
Sum egenkapital1 242 000
Sum langsiktig gjeld1 954 000
Sum kortsiktig gjeld829 000
Sum egenkapital og gjeld4 025 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 052 000
Annen driftsinntekt305 000
Sum driftsinntekter6 357 000
Varekostnad1 180 000
Lønnskostnad2 677 000
Ordinære avskrivninger93 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 935 000
Driftsresultat423 000
Sum finansinntekter25 000
Sum finanskostnader115 000
Netto finans−90 000
Sum utbytte0
Årsresultat259 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler101 000
Fast eiendom667 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar693 000
Sum varige driftsmidler1 360 000
Sum finansielle anleggsmidler1 282 000
Sum anleggsmidler2 743 000
Varelager109 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post967 000
Sum omløpsmidler1 282 000
Sum eiendeler4 025 000
Sum egenkapital1 242 000
Kortsiktig konserngjeld69 000
Sum langsiktig gjeld1 954 000
Kortsiktig gjeld225 000
Skyldig offentlige avgifter75 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld404 000
Sum kortsiktig gjeld829 000
Sum egenkapital og gjeld4 025 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital20,85 %
Gjeldsgrad1,57
Driftsmargin6,65 %
Likviditetsgrad1,55
Syklisk likviditetsgrad1,78
Egenkapitalandel0,31
Bruttomargin81,44 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English