company

AS CUMULANT

0374 OSLO

Avkastning på egenkapital
−12,23 %
Likviditetsgrad
30,25
Gjeldsgrad
0,11
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−656 000
Sum eiendeler6 172 000
Sum egenkapital5 364 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader34 000
Driftsresultat−34 000
Sum finansinntekter87 000
Sum finanskostnader704 000
Netto finans−617 000
Resultat før skatt−652 000
Skattekostnad5 000
Årsresultat−656 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler6 172 000
Sum eiendeler6 172 000
Sum opptjent egenkapital3 141 000
Sum egenkapital5 364 000
Sum langsiktig gjeld604 000
Sum kortsiktig gjeld204 000
Sum egenkapital og gjeld6 172 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader34 000
Driftsresultat−34 000
Sum finansinntekter87 000
Sum finanskostnader704 000
Netto finans−617 000
Sum utbytte0
Årsresultat−656 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer1 575 000
Kasse/Bank/Post4 597 000
Sum omløpsmidler6 172 000
Sum eiendeler6 172 000
Sum egenkapital5 364 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld604 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld48 000
Sum kortsiktig gjeld204 000
Sum egenkapital og gjeld6 172 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−12,23 %
Gjeldsgrad0,11
Driftsmargin-
Likviditetsgrad30,25
Syklisk likviditetsgrad30,25
Egenkapitalandel0,87
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English