company

LIGUNO AS

4517 MANDAL

Avkastning på egenkapital
−2,84 %
Likviditetsgrad
0,9
Gjeldsgrad
−0,98
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter533 000
Årsresultat69 000
Sum eiendeler343 000
Sum egenkapital−2 432 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter533 000
Sum driftskostnader464 000
Driftsresultat69 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt69 000
Skattekostnad0
Årsresultat69 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler343 000
Sum eiendeler343 000
Sum opptjent egenkapital−2 957 000
Sum egenkapital−2 432 000
Sum langsiktig gjeld2 394 000
Sum kortsiktig gjeld382 000
Sum egenkapital og gjeld343 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter533 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter533 000
Varekostnad440 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader464 000
Driftsresultat69 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat69 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer101 000
Kasse/Bank/Post114 000
Sum omløpsmidler343 000
Sum eiendeler343 000
Sum egenkapital−2 432 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld2 394 000
Kortsiktig gjeld165 000
Skyldig offentlige avgifter14 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld202 000
Sum kortsiktig gjeld382 000
Sum egenkapital og gjeld343 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−2,84 %
Gjeldsgrad−0,98
Driftsmargin12,95 %
Likviditetsgrad0,9
Syklisk likviditetsgrad0,9
Egenkapitalandel−7,09
Bruttomargin17,45 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English