company

MÆLAND EIGEDOM AS

3800 BØ I TELEMARK

Avkastning på egenkapital
12,43 %
Likviditetsgrad
0,79
Gjeldsgrad
10,45
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 558 000
Årsresultat111 000
Sum eiendeler14 447 000
Sum egenkapital893 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 558 000
Sum driftskostnader2 064 000
Driftsresultat493 000
Sum finansinntekter118 000
Sum finanskostnader447 000
Netto finans−329 000
Resultat før skatt164 000
Skattekostnad54 000
Årsresultat111 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler11 108 000
Sum omløpsmidler3 340 000
Sum eiendeler14 447 000
Sum opptjent egenkapital−307 000
Sum egenkapital893 000
Sum langsiktig gjeld9 328 000
Sum kortsiktig gjeld4 226 000
Sum egenkapital og gjeld14 447 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter940 000
Annen driftsinntekt1 618 000
Sum driftsinntekter2 558 000
Varekostnad585 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger610 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 064 000
Driftsresultat493 000
Sum finansinntekter118 000
Sum finanskostnader447 000
Netto finans−329 000
Sum utbytte0
Årsresultat111 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom8 698 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar659 000
Sum varige driftsmidler9 358 000
Sum finansielle anleggsmidler1 750 000
Sum anleggsmidler11 108 000
Varelager33 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post213 000
Sum omløpsmidler3 340 000
Sum eiendeler14 447 000
Sum egenkapital893 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld9 328 000
Kortsiktig gjeld865 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 333 000
Sum kortsiktig gjeld4 226 000
Sum egenkapital og gjeld14 447 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital12,43 %
Gjeldsgrad10,45
Driftsmargin19,27 %
Likviditetsgrad0,79
Syklisk likviditetsgrad0,8
Egenkapitalandel0,06
Bruttomargin77,13 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English