company

SØRLIE BILLAKKERING AS

1788 HALDEN

Avkastning på egenkapital
690,91 %
Likviditetsgrad
0,73
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat304 000
Sum eiendeler686 000
Sum egenkapital44 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader−93 000
Driftsresultat93 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader8 000
Netto finans−8 000
Resultat før skatt85 000
Skattekostnad−218 000
Årsresultat304 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler218 000
Sum omløpsmidler468 000
Sum eiendeler686 000
Sum opptjent egenkapital−76 000
Sum egenkapital44 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld642 000
Sum egenkapital og gjeld686 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader−93 000
Driftsresultat93 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader8 000
Netto finans−8 000
Sum utbytte0
Årsresultat304 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler218 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler218 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post56 000
Sum omløpsmidler468 000
Sum eiendeler686 000
Sum egenkapital44 000
Kortsiktig konserngjeld338 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld257 000
Skyldig offentlige avgifter11 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld36 000
Sum kortsiktig gjeld642 000
Sum egenkapital og gjeld686 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital690,91 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0,73
Syklisk likviditetsgrad0,73
Egenkapitalandel0,06
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English