company

JOFI INGENIØRFIRMA AS

1624 GRESSVIK

Avkastning på egenkapital
4,19 %
Likviditetsgrad
43,9
Gjeldsgrad
15
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter81 000
Årsresultat18 000
Sum eiendeler6 889 000
Sum egenkapital430 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter81 000
Sum driftskostnader58 000
Driftsresultat23 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt23 000
Skattekostnad5 000
Årsresultat18 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 450 000
Sum omløpsmidler439 000
Sum eiendeler6 889 000
Sum opptjent egenkapital330 000
Sum egenkapital430 000
Sum langsiktig gjeld6 450 000
Sum kortsiktig gjeld10 000
Sum egenkapital og gjeld6 889 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter81 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter81 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader58 000
Driftsresultat23 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat18 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler6 450 000
Sum anleggsmidler6 450 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post439 000
Sum omløpsmidler439 000
Sum eiendeler6 889 000
Sum egenkapital430 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld6 450 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter1 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld4 000
Sum kortsiktig gjeld10 000
Sum egenkapital og gjeld6 889 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital4,19 %
Gjeldsgrad15
Driftsmargin28,4 %
Likviditetsgrad43,9
Syklisk likviditetsgrad43,9
Egenkapitalandel0,06
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English