company

A KARLSEN & SØNN AS

1831 ASKIM

Avkastning på egenkapital
43,94 %
Likviditetsgrad
1,59
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 776 000
Årsresultat762 000
Sum eiendeler4 158 000
Sum egenkapital1 734 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 776 000
Sum driftskostnader3 800 000
Driftsresultat977 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt977 000
Skattekostnad215 000
Årsresultat762 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler297 000
Sum omløpsmidler3 861 000
Sum eiendeler4 158 000
Sum opptjent egenkapital1 614 000
Sum egenkapital1 734 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 424 000
Sum egenkapital og gjeld4 158 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 776 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter4 776 000
Varekostnad2 033 000
Lønnskostnad860 000
Ordinære avskrivninger60 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 800 000
Driftsresultat977 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat762 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar297 000
Sum varige driftsmidler297 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler297 000
Varelager784 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post702 000
Sum omløpsmidler3 861 000
Sum eiendeler4 158 000
Sum egenkapital1 734 000
Kortsiktig konserngjeld1 250 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld396 000
Skyldig offentlige avgifter411 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld367 000
Sum kortsiktig gjeld2 424 000
Sum egenkapital og gjeld4 158 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital43,94 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin20,46 %
Likviditetsgrad1,59
Syklisk likviditetsgrad2,35
Egenkapitalandel0,42
Bruttomargin57,43 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English