company

HATVIK LYS AS

5003 BERGEN

Avkastning på egenkapital
−1,32 %
Likviditetsgrad
190,5
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 000
Årsresultat−15 000
Sum eiendeler1 143 000
Sum egenkapital1 137 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 000
Sum driftskostnader26 000
Driftsresultat−25 000
Sum finansinntekter9 000
Sum finanskostnader0
Netto finans9 000
Resultat før skatt−15 000
Skattekostnad0
Årsresultat−15 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler1 143 000
Sum eiendeler1 143 000
Sum opptjent egenkapital947 000
Sum egenkapital1 137 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld6 000
Sum egenkapital og gjeld1 143 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 000
Varekostnad1 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader26 000
Driftsresultat−25 000
Sum finansinntekter9 000
Sum finanskostnader0
Netto finans9 000
Sum utbytte0
Årsresultat−15 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 106 000
Sum omløpsmidler1 143 000
Sum eiendeler1 143 000
Sum egenkapital1 137 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld6 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld6 000
Sum egenkapital og gjeld1 143 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1,32 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−2 500 %
Likviditetsgrad190,5
Syklisk likviditetsgrad190,5
Egenkapitalandel0,99
Bruttomargin0 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English