company

HOLMGREN AS

2162 BRÅRUD

Avkastning på egenkapital
18,55 %
Likviditetsgrad
2,82
Gjeldsgrad
0,43
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter35 259 000
Årsresultat2 465 000
Sum eiendeler23 169 000
Sum egenkapital13 286 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter35 259 000
Sum driftskostnader31 999 000
Driftsresultat3 260 000
Sum finansinntekter72 000
Sum finanskostnader171 000
Netto finans−99 000
Resultat før skatt3 161 000
Skattekostnad695 000
Årsresultat2 465 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler11 410 000
Sum omløpsmidler11 759 000
Sum eiendeler23 169 000
Sum opptjent egenkapital12 311 000
Sum egenkapital13 286 000
Sum langsiktig gjeld5 712 000
Sum kortsiktig gjeld4 171 000
Sum egenkapital og gjeld23 169 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter32 633 000
Annen driftsinntekt2 627 000
Sum driftsinntekter35 259 000
Varekostnad11 649 000
Lønnskostnad6 017 000
Ordinære avskrivninger2 281 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader31 999 000
Driftsresultat3 260 000
Sum finansinntekter72 000
Sum finanskostnader171 000
Netto finans−99 000
Sum utbytte0
Årsresultat2 465 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom939 000
Maskiner/anlegg/biler358 000
Inventar9 302 000
Sum varige driftsmidler10 598 000
Sum finansielle anleggsmidler812 000
Sum anleggsmidler11 410 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 149 000
Sum omløpsmidler11 759 000
Sum eiendeler23 169 000
Sum egenkapital13 286 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld5 712 000
Kortsiktig gjeld1 747 000
Skyldig offentlige avgifter1 112 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld692 000
Sum kortsiktig gjeld4 171 000
Sum egenkapital og gjeld23 169 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital18,55 %
Gjeldsgrad0,43
Driftsmargin9,25 %
Likviditetsgrad2,82
Syklisk likviditetsgrad2,82
Egenkapitalandel0,57
Bruttomargin66,96 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English