company

GRINI UTVIKLING AS

1361 ØSTERÅS

Avkastning på egenkapital
−155,27 %
Likviditetsgrad
1,5
Gjeldsgrad
52,9
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter10 906 000
Årsresultat−1 253 000
Sum eiendeler45 884 000
Sum egenkapital807 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter10 906 000
Sum driftskostnader10 676 000
Driftsresultat229 000
Sum finansinntekter7 000
Sum finanskostnader1 489 000
Netto finans−1 482 000
Resultat før skatt−1 253 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 253 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler42 305 000
Sum omløpsmidler3 579 000
Sum eiendeler45 884 000
Sum opptjent egenkapital610 000
Sum egenkapital807 000
Sum langsiktig gjeld42 687 000
Sum kortsiktig gjeld2 390 000
Sum egenkapital og gjeld45 884 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 000
Annen driftsinntekt10 901 000
Sum driftsinntekter10 906 000
Varekostnad1 292 000
Lønnskostnad5 588 000
Ordinære avskrivninger757 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 676 000
Driftsresultat229 000
Sum finansinntekter7 000
Sum finanskostnader1 489 000
Netto finans−1 482 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 253 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom29 231 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar37 000
Sum varige driftsmidler29 268 000
Sum finansielle anleggsmidler13 037 000
Sum anleggsmidler42 305 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 558 000
Sum omløpsmidler3 579 000
Sum eiendeler45 884 000
Sum egenkapital807 000
Kortsiktig konserngjeld440 000
Sum langsiktig gjeld42 687 000
Kortsiktig gjeld112 000
Skyldig offentlige avgifter795 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 043 000
Sum kortsiktig gjeld2 390 000
Sum egenkapital og gjeld45 884 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−155,27 %
Gjeldsgrad52,9
Driftsmargin2,1 %
Likviditetsgrad1,5
Syklisk likviditetsgrad1,5
Egenkapitalandel0,02
Bruttomargin88,15 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English