company

AS FIGARO

0152 OSLO

Avkastning på egenkapital
3,89 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat17 000
Sum eiendeler437 000
Sum egenkapital437 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader4 000
Driftsresultat−4 000
Sum finansinntekter22 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans21 000
Resultat før skatt17 000
Skattekostnad0
Årsresultat17 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler106 000
Sum omløpsmidler332 000
Sum eiendeler437 000
Sum opptjent egenkapital271 000
Sum egenkapital437 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld437 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 000
Driftsresultat−4 000
Sum finansinntekter22 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans21 000
Sum utbytte0
Årsresultat17 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler106 000
Sum anleggsmidler106 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post332 000
Sum omløpsmidler332 000
Sum eiendeler437 000
Sum egenkapital437 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld437 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital3,89 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English