company

ODD BJØRNSGAARD-ANDERSEN AS

4550 FARSUND

Avkastning på egenkapital
−4,33 %
Likviditetsgrad
0,23
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter18 000
Årsresultat−49 000
Sum eiendeler1 184 000
Sum egenkapital1 132 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter18 000
Sum driftskostnader67 000
Driftsresultat−49 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Resultat før skatt−49 000
Skattekostnad0
Årsresultat−49 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 171 000
Sum omløpsmidler12 000
Sum eiendeler1 184 000
Sum opptjent egenkapital1 032 000
Sum egenkapital1 132 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld52 000
Sum egenkapital og gjeld1 184 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt18 000
Sum driftsinntekter18 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader67 000
Driftsresultat−49 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Sum utbytte0
Årsresultat−49 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 171 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler1 171 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 171 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post12 000
Sum omløpsmidler12 000
Sum eiendeler1 184 000
Sum egenkapital1 132 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld52 000
Sum kortsiktig gjeld52 000
Sum egenkapital og gjeld1 184 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−4,33 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−272,22 %
Likviditetsgrad0,23
Syklisk likviditetsgrad0,23
Egenkapitalandel0,96
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English