company

ARTEC AS

5160 LAKSEVÅG

Avkastning på egenkapital
−54,23 %
Likviditetsgrad
1,25
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter34 703 000
Årsresultat−1 622 000
Sum eiendeler10 147 000
Sum egenkapital2 991 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter34 703 000
Sum driftskostnader36 701 000
Driftsresultat−1 998 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader56 000
Netto finans−51 000
Resultat før skatt−2 022 000
Skattekostnad−401 000
Årsresultat−1 622 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 213 000
Sum omløpsmidler8 934 000
Sum eiendeler10 147 000
Sum opptjent egenkapital−440 000
Sum egenkapital2 991 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld7 156 000
Sum egenkapital og gjeld10 147 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter34 703 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter34 703 000
Varekostnad2 626 000
Lønnskostnad27 223 000
Ordinære avskrivninger420 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader36 701 000
Driftsresultat−1 998 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader56 000
Netto finans−51 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 622 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler639 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar574 000
Sum varige driftsmidler574 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 213 000
Varelager0
Sum investeringer14 000
Kasse/Bank/Post3 957 000
Sum omløpsmidler8 934 000
Sum eiendeler10 147 000
Sum egenkapital2 991 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld615 000
Skyldig offentlige avgifter3 756 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 785 000
Sum kortsiktig gjeld7 156 000
Sum egenkapital og gjeld10 147 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−54,23 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−5,76 %
Likviditetsgrad1,25
Syklisk likviditetsgrad1,25
Egenkapitalandel0,29
Bruttomargin92,43 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English